ตัวอย่าง Resume ภาษาไทย

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ นางสาวกัลยา ใจดี
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 3 ซอย 22 ถนนสุขุมวิท แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 090-111-1111
เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2530 อายุ 36 ปี
น้ำหนัก 43 ก.ก. ส่วนสูง 158 ซ.ม.
ศาสนา พุทธ
สุขภาพ แข็งแรง
คุณสมบัติเด่น (ตามลำดับ)
1.ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
ข้าพเจ้าสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีจึงสามารถหลีกเหลี่ยงปัญหาการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารไม่ตรงกัน
2.มีความมุ่งมั่นทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย
ข้าพเจ้าเต็มใจและพร้อมที่จะทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนด
3.รู้จักประนีประนอม
ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่จะใช้ความประนีประนอมเพื่อประโยชน์ที่ดีแก่บริษัทและพนักงาน
การศึกษา
 - 2526-2531 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดป่าประดู่ เกรดเฉลี่ย 3.8
 - 2531-2536 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอสัมชัญ เกรดเฉลี่ย 3.5
 - 2536-2539 ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์/เอกภาษาไทย

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย3.7
การฝึกอบรม
 - 2544-2545 บริษัท ทีแอลวาย จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานพิมพ์
ประสบการณ์ทำงาน
 - 2539-2544 บริษัท ทำใจ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
 - 2546-2555 บริษัท ใจดี จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
ความรู้/ทักษะ
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Photoshop, Illastrator, Indesign ได้
 - สามารถ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 - สามารถถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR ได้

ความสนใจพิเศษ
 - ดนตรีไทย (ขิม)
 - เล่นอินเตอร์เน็ต
 - ปลูกตันไม้
บุคคลอ้างอิง
 - นายชัยศักดิ์ ธานิน ผู้จัดการฝ่ายพิสูจน์อักษร บริษัท ทำใจ จำกัด โทร.02-333-222
 - นางมันฑนา บุญกอบ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ใจดี จำกัด โทร.02-4443333


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น